5. Les persones fan els viatges? O són els viatges els que fan a les persones?

Sheila Villarino, 1r de batxillerat

Comentaris