5. El pobre no té gaires coses, però l'avar no té res! És més ric qui comparteix?

Noelia Ramírez, 1r de Batxillerat

Comentaris