20. Existeix el destí o tenim lliure arbitri?

Noure Mansouri, 1er de Batxillerat

Comentaris