9. Què és la cultura?

Mooha Baraka, 1er de Batxillerat

Comentaris