34. Per què adoptar la solució més fàcil i no la més apropiada?"

Sergi Perera, 1r de Batxillerat 

Comentaris